Γνωμοδότηση αριθ.02/19-04-2022 Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.)