Γνωμοδότηση Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών 05/2022