Γνωμοδότηση Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών 07/20-10-2022