Γνωμοδότηση υπ'αριθμ. 01/01-02-2022 του Συμβουλίου Ακτοπλοικών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.)