Μεταβολή Οργανικής Δύναμης Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών Α’ εξαμήνου 2024