Μεταβολή Οργανικής Δύναμης Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών Β’ εξαμήνου 2022