Μεταβολή Οργανικής Δύναμης Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών Β΄ Εξαμήνου 2023