Μεταβολή Οργανικής Δύναμης Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών πρώτου εξαμήνου 2022