Ορθή επανάληψη οριστικού πίνακα υποψηφίων Πλοιάρχων Α΄, επιλεγομένων Πλοιάρχων Α΄, οριστικού πίνακα αποκλειομένων ωρομίσθιων καθηγητών και το νέο πρακτικό της ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ για το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021