Οριστικοί Πίνακες Αποκλειομένων & Κατάταξης κατά Αξιολογική σειρά Υποψηφίου Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) Διδακτικού έτους 2022-2023 Σύμφωνα με την Υπ’ Αριθμ. 2904.4/06/2022 / 22-08-2022 Προκήρυξη Α.Ε.Ν ΥΔΡΑΣ

Οριστικοί Πίνακες Αποκλειομένων & Κατάταξης κατά Αξιολογική σειρά Υποψηφίου Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) Διδακτικού έτους 2022-2023 Σύμφωνα με την Υπ’ Αριθμ. 2904.4/06/2022 / 22-08-2022 Προκήρυξη Α.Ε.Ν ΥΔΡΑΣ

Οριστικοί Πίνακες Αποκλειομένων και Κατάταξης

Share: