Οριστικοί πίνακες έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού ΑΕΝ/Μακεδονίας

Οριστικός πίνακας αποκλειομένων ΕΕΠ ακαδ.έτους 2020-21    ΑΔΑ ΨΡΓΠ4653ΠΩ-1Λ6.

Οριστικός πίνακας επιλεγέντων ΕΕΠ ακαδ.έτους 2020-21   ΑΔΑ 91ΟΡ4653ΠΩ-ΝΧΗ

Οριστικός πίνακας επιστημονικών ΕΕΠ  Μαθηματικών  ακαδ.έτους 2020-21    ΑΔΑ Ω18Υ4653ΠΩ-ΛΕΔ

Οριστικός πίνακας επιστημονικών ΕΕΠ  Αγγλικής φιλολογίας  ακαδ.έτους 2020-21  ΑΔΑ ΩΥΚ34653ΠΩ-Δ78

Οριστικός πίνακας επιστημονικών ΕΕΠ  Φυσικοί  ακαδ.έτους 2020-21    ΑΔΑ ΨΝΜΨ4653ΠΩ-ΘΡ7

Οριστικός πίνακας εργαστηριακών ΕΕΠ  Φυσικοί  ακαδ.έτους 2020-21    ΑΔΑ  ΩΑ5Ο4653ΠΩ-83Ο

Οριστικός πίνακας επιστημονικών ΕΕΠ  Χημικοί - Χημικοί Μηχανικοί  ακαδ.έτους 2020-21    ΑΔΑ ΨΝΟΝ4653ΠΩ-ΤΦΦ

Οριστικός πίνακας εργαστηριακών ΕΕΠ  Χημικοί - Χημικοί Μηχανικοί  ακαδ.έτους 2020-21    ΑΔΑ 6ΒΦΟ4653ΠΩ-ΒΘ9

Οριστικός πίνακας επιστημονικών ΕΕΠ  Μηχανικοί Ε.Ν.  ακαδ.έτους 2020-21    ΑΔΑ ΩΚ5Α4653ΠΩ-ΒΑΑ

Οριστικός πίνακας εργαστηριακών ΕΕΠ  Μηχανικοί Ε.Ν.  ακαδ.έτους 2020-21    ΑΔΑ 93Ι44653ΠΩ-Ω2Γ

Οριστικός πίνακας επιστημονικών ΕΕΠ  Μηχανικοί  ακαδ.έτους 2020-21    ΑΔΑ ΨΘΕΡ4653ΠΩ-ΥΗ3

Οριστικός πίνακας εργαστηριακών ΕΕΠ  Μηχανικοί  ακαδ.έτους 2020-21    ΑΔΑ 6ΦΘΡ4653ΠΩ-17Χ

Share: