Οριστικοί πίνακες επιλεγέντων, κατ΄ αξιολογική σειρά και αποκλειόμενων υποψήφιων έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Ε.Π.) διδακτικών ετών 2023-2024 & 2024-2025 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 2904.4/1700/2023 επαναπροκήρυξη ΑΕΝ/Μ/ΧΙΟΥ

Οριστικοί πίνακες επιλεγέντων, κατ΄ αξιολογική σειρά και αποκλειόμενων υποψήφιων έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Ε.Π.) διδακτικών ετών 2023-2024 & 2024-2025 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 2904.4/1700/2023 επαναπροκήρυξη ΑΕΝ/Μ/ΧΙΟΥ

Share: