Οριστικοί Πίνακες Επιλεγόμενων Υποψήφιων Κατά Αξιολογική Σειρά Αποκλειόμενων & Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Υποψήφιου Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) Διδακτικών Ετών 2023-2024 & 2024-2025 ...

  • Οριστικοί Πίνακες Αποκλειόμενων & Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Υποψήφιου Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)Διδακτικών Ετών 2023-2024 & 2024-2025 Κατ’ Αξιολογική Σειρά Σύμφωνα Με Την Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 2904.4/19/2023 / 21-11-2023 Επαναπροκήρυξη Α.Ε.Ν /Π/ Ύδρας
  • Οριστικοί Πίνακες Επιλεγόμενων Υποψήφιων Κατά Αξιολογική Σειρά Υποψήφιου Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)Διδακτικών Ετών 2023-2024 & 2024-2025 Σύμφωνα Με Την Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 2904.4/19/2023 / 21-11-2023 Επαναπροκήρυξη Α.Ε.Ν/Π/ Ύδρας
Share: