Οριστικοί Πίνακες Επιλεγομένων Υποψηφίων Κατά Αξιολογική Σειρά υποψήφιου Εκτάκτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) Διδακτικού Έτους 2022-2023 Κατ’ Αξιολογική Σειρά σύμφωνα με την Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 2904.4/06/2022/22-08-2022 Προκήρυξη Α.Ε.Ν /ΎΔΡΑΣ

Οριστικοί Πίνακες Επιλεγομένων Υποψηφίων 2022-23

Οριστικοί Πίνακες Επιλεγομένων Υποψηφίων 2022-23

Share: