Οριστικοί πίνακες κατάταξης-επιλεγέντων-αποκλειομένων υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/Π εκπαιδευτικού έτους 2020-2021

Αποτελέσματα για ειδικότητες: α) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ή ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, β) ΙΑΤΡΟΥ, γ) ΝΟΜΙΚΟΥ, δ) ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Οριστικοί πίνακες κατάταξης ανά προκηρυσσόμενη θέση υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/Π

Οριστικοί πίνακες επιλεγέντων ανά προκηρυσσόμενη θέση υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/Π

Αποτελέσματα για ειδικότητες ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Η/Υ ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ή ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Π.Ε. και ελλείψει υποψηφίων Τ.Ε

Οριστικός Πίνακας κατάταξης ανά προκηρυσσόμενη θέση υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/Π

Οριστικό Πίνακα αποκλειομένων υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/Π

Οριστικό Πίνακα επιλεγέντων ανά προκηρυσσόμενη θέση υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/Π

Share: