Οριστικοί πίνακες κατάταξης, επιλεγέντων και αποκλειομένων υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/Π 2020-2021

Οριστικοί Πίνακες κατάταξης ανά προκηρυσσόμενη θέση υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/Π με ΑΔΑ: ΨΩ5Φ4653ΠΩ-00Υ

Οριστικό Πίνακα αποκλειομένων υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/Π με ΑΔΑ: ΩΓ6Δ4653ΠΩ-9ΓΤ

Οριστικούς Πίνακες επιλεγέντων ανά προκηρυσσόμενη θέση υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/Π με ΑΔΑ: ΨΜ6Χ4653ΠΩ-ΙΟ4

για τις κάτωθι ειδικότητες:

α) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ή ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ

β) ΙΑΤΡΟΥ

γ) ΝΟΜΙΚΟΥ

δ) ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Share: