Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης - Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων - Οριστικοί Πίνακες Επιλεγέντων ΙΔΟΧ καθηγητών εκπ. έτους 2022- 2023 στην ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ