Οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων κατ΄ αξιολογική σειρά, επιλεγέντων και αποκλειομένων ΕΕΠ ΑΕΝ/ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων κατ΄ αξιολογική σειρά, επιλεγέντων και αποκλειομένων Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Οινουσσών

Share: