Οριστικός πίνακας αποκλειομένων εργαστηριακών συνεργατών ναυτικών μαθημάτων, επαναπροκήρυξη ΑΕΝ/Μακεδονίας ακαδ. έτους 2022-2023

Από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας διαβιβάζεται προς ανάρτηση ο οριστικός πίνακας αποκλειομένων εργαστηριακών συνεργατών ναυτικών μαθημάτων, ειδικότητας Πλοιάρχου Α' ή Β' τάξης Ε.Ν., βάσει της αριθ. πρωτ. 2904.4/1913/2022/08-11-2022 επαναπροκήρυξης, η οποία αναζητούσε ωρομισθίους εκπαιδευτικούς για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23. 

Share: