Οριστικός Πίνακας Αποκλειόμενων μετά από εξέταση ένστασης Υποψηφίων Ωρομίσθιων Εκπαιδευτών ΚΕΣΕΝ/Π Μακεδονίας 2022-23