Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων Ωρομίσθιων Καθηγητών (μετά από ένσταση) ΚΕΣΕΝ Μηχανικών Μακεδονίας 2022-23