Οριστικός Πίνακας Βοηθών Πρακτικών Εφαρμογών (Πλοιάρχων Γ΄) Ωρομισθίων καθηγητών της ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ εκπαιδευτικού έτους 2020-2021