Οριστικός Πίνακας Επαναπροκήρυξης ΕΕΠ ΑΕΝ ΧΙΟΥ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΤΩΝ 2021-2022 ΚΑΙ 2022-2023 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΔΑ: ΕΕΕ7465ΠΩ- Ξ30 Α.1.ιι.α.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Share: