Οριστικός Πίνακας Επιλεγέντων Ωρομίσθιων Καθηγητών ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων Μακεδονίας 2022-23