Οριστικός Πίνακας Ωρομίσθιων Καθηγητών ΚΕΣΕΝ Μηχανικών Μακεδονίας 2022-23