Οριστικός Πίνακας Ωρομίσθιων Καθηγητών μετά από εξέταση ένστασης ΚΕΣΕΝ/Πλοιάρχων Μακεδονίας 2022-23