Παροχή διευκρινίσεων-Τροποποίησης τεχνικών προδιαγραφών

εθνοσημο.jpg

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών

«ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ»

  1. Αναφορικά με την από 21-10-2020 Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αφορά στην προμήθεια ελαστικών επισώτρων οχημάτων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., τροποποιούνται οι δείκτες φορτίου των ειδών με α/α 1 και α/α 2 του πίνακα των υπό προμήθεια ελαστικών ως εξής :

- Είδος 1: Διάσταση:215/65R16 –Δείκτης Φορτίου: 98 &ΑΝΩ

- Είδος 2: Διάσταση:235/70R16 –Δείκτης Φορτίου: 106 &ΑΝΩ

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην Δημοσίευση.

Share: