Περιβαλλοντική έγκριση του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 2021-2025

Tο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνει ότι υπεγράφη από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Πλακιωτάκη και τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Νίκο Ταγαρά, η περιβαλλοντική έγκριση του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Προγραμματικής Περιόδου 2021-2025 (ΑΔΑ: Ρ42Φ4653Π8-4Α4).

Το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 2021-2025 (ΤΠΑ-ΥΝΑΝΠ 2021-2025 εφεξής) εξυπηρετεί τους δύο κύριους στόχους:

α) Την ενίσχυση και εδραίωση της παγκόσμιας ισχύος της Ελλάδας στον τομέα της Ναυτιλίας.

β) Την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο με την αξιοποίηση των αναπτυξιακών προοπτικών των νησιών, λαμβάνοντας ειδική μέριμνα για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή του νησιωτικού χώρου, υπό το πρίσμα της Γαλάζιας Οικονομίας.

Για την περιβαλλοντική έγκριση, πατήστε εδώ.

Για την ΣΜΠΕ, πατήστε εδώ.

Share: