Περίληψη διακήρυξης Β’ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του ΛΧ Σύμης

Δείτε τη περίληψη της διακήρυξης εδώ.

Share: