Πίνακας βαθμολογίας υποψηφίων πλοηγών στο μάθημα "Αγγλικά"