Πίνακας βαθμολογίας υποψηφίων πλοηγών στο μάθημα "ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ"