Πίνακας βαθμολογίας υποψηφίων πλοηγών στο μάθημα "ΠΛΟΗΓΙΑ"