Πίνακες αποκλειομένων ανά ειδικότητα υποψηφίων Ε.Ε.Π. (Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό) που έλαβαν μέρος στην προκήρυξη της ΑΕΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, η οποία αναζητούσε ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς συνεργάτες για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

ΑΔΑ ΡΠΨΞ4653ΠΩ-995 : Αρχικός πίνακας αποκλειομένων Ε.Ε.Π. επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών ειδικοτήτων Πλοιάρχων-Φυσικών-Μαθηματικών-Αγγλικών-Νομικών ακαδ/κού έτους 2021-2022  -  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.

ΑΔΑ 6Μ914653ΠΩ-5Ω6 : Οριστικός πίνακας αποκλειομένων Ε.Ε.Π. επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών ειδικοτήτων Πλοιάρχων-Φυσικών-Μαθηματικών-Αγγλικών-Νομικών ακαδ/κού έτους 2021-2022

Share: