Πίνακες Αρχικοί-Οριστικοί-Προσλαμβανομένων προκήρυξης ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2022 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 1. 9Ν7Μ4653ΠΩ-Λ32  : Αρχικός πίνακας Επιστημονικών ΕΕΠ Νομικών ακαδ. έτους 2021/22
 2. ΨΟΓ14653ΠΩ-ΖΧ1   : Οριστικός πίνακας Επιστημονικών ΕΕΠ Νομικών ακαδ. έτους 2021/22
 3. ΡΓΣ44653ΠΩ-Ι8Π   : Πίνακας προσλαμβανομένων Επιστημονικών ΕΕΠ Νομικών ακαδ. έτους 2021/22
 4. 9ΕΜΑ4653ΠΩ-ΥΔΟ : Αρχικός πίνακας Επιστημονικών ΕΕΠ Μαθηματικών ακαδ. έτους 2021/22
 5. ΡΘΠΛ4653ΠΩ-Ρ2Π  : Οριστικός πίνακας Επιστημονικών ΕΕΠ Μαθηματικών ακαδ. έτους 2021/22
 6. ΩΦΘΥ4653ΠΩ-ΖΞΖ   : Πίνακας προσλαμβανομένων Επιστημονικών ΕΕΠ Μαθηματικών ακαδ. έτους 2021/22
 7. 6Ρ8Σ4653ΠΩ-3ΣΒ  : Αρχικός πίνακας Επιστημονικών ΕΕΠ Φυσικών ακαδ. έτους 2021/22
 8. ΨΚ6Τ4653ΠΩ-ΚΧ1 : Οριστικός πίνακας Επιστημονικών ΕΕΠ Φυσικών ακαδ. έτους 2021/22
 9. Ρ1Ξ84653ΠΩ-391  : Πίνακας προσλαμβανομένων Επιστημονικών ΕΕΠ Φυσικών ακαδ. έτους 2021/22
 10. 6ΣΞΩ4653ΠΩ-7ΤΓ : Αρχικός πίνακας Εργαστηριακών ΕΕΠ Φυσικών ακαδ. έτους 2021/22
 11. 9ΣΩΑ4653ΠΩ-Φ39 : Οριστικός πίνακας Εργαστηριακών ΕΕΠ Φυσικών ακαδ. έτους 2021/22
 12. 9ΤΒ34653ΠΩ-ΑΞΛ : Πίνακας προσλαμβανομένων Εργαστηριακών ΕΕΠ Φυσικών ακαδ. έτους 2021/22
Share: