Πίνακες επιλεγόμενων και κατάταξης υποψήφιων ωρομίσθιων εκπαιδευτών ΚΕΣΕΝ/Π Μακεδονίας 2023-24 μετά από αναπομπή

Δείτε τους πίνακες:

Share: