Πίνακες κατάταξης ανά ειδικότητα, υποψηφίων Ε.Ε.Π. (Έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό) που έλαβαν μέρος στην προκήρυξη της ΑΕΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, η οποία αναζητούσε ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς συνεργάτες για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

ΑΔΑ: 98ΦΙ4653ΠΩ-45Α Οριστικός πίνακας κατάταξης Ε.Ε.Π. εργαστηριακών συνεργατών ειδικότητας ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Ν ακαδ/κού έτους 2021-2022 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.

ΑΔΑ: 935Ξ4653ΠΩ-ΖΣΙ Οριστικός πίνακας κατάταξης Ε.Ε.Π. επιστημονικών συνεργατών ειδικότητας ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Ν ακαδ/κού έτους 2021-2022 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.
ΑΔΑ: ΩΑ174653ΠΩ-0ΣΑ Αρχικός πίνακας αποκλειομένων Ε.Ε.Π. επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών σχολής ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ακαδ/κού έτους 2021-2022 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.
ΑΔΑ: 6ΗΩΡ4653ΠΩ-Χ50 Αρχικός πίνακας κατάταξης Ε.Ε.Π. εργαστηριακών συνεργατών ειδικότητας ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Ν ακαδ/κού έτους 2021-2022 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.
ΑΔΑ: 99ΟΒ4653ΠΩ-ΨΞΜ Αρχικός πίνακας κατάταξης Ε.Ε.Π. επιστημονικών συνεργατών ειδικότητας ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Ν ακαδ/κού έτους 2021-2022 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.
ΑΔΑ: ΨΚΛΥ4653ΠΩ-ΖΜΓ Οριστικός πίνακας αποκλειομένων Ε.Ε.Π. επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών σχολής ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ακαδ/κού έτους 2021-2022.
ΑΔΑ: Ω1454653ΠΩ-03Δ Οριστικός πίνακας επιλεγέντων Ε.Ε.Π. επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών σχολής ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ακαδ/κού έτους 2021-2022  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.

Share: