Πίνακες κατάταξης Ε.Ε.Π ΑΕΝ/Καλύμνου διδακτικών ετών 2021-2022 και 2022-2023 για τις θέσεις των ειδικοτήτων της Αριθμ. πρωτ.: 2904.4/602/2021/05-10-2021 Επαναπροκήρυξης ΑΕΝ/Καλύμνου

Από την ΑΕΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ανακοινώνεται ότι έχουν αναρτηθεί στην Διαύγεια οι οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων Ε.Ε.Π της ΑΕΝ/Καλύμνου, για την ειδικότητα Α1iα της αριθμ. πρωτ.: 2904.4/602/2021/05-10-2021 Επαναροκήρυξη ΑΕΝ Καλύμνου/Σχολή Πλοιάρχων για την οποία δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις, καθώς επίσης και οι αντίστοιχοι προσωρινοί πίνακες για την ειδικότητα Α2iα της σχετικής επαναπροκήρυξης.

Δείτε τους Πίνακες εδώ.

Share: