Πίνακες κατάταξης Ε.Ε.Π. προκήρυξης ΑΕΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ έτους 2021-2022

Οριστικός πίνακας  Επιστημονικών ΕΕΠ Μηχανολόγων ακαδ. έτους 2021/22 - ΨΕ0Ψ4653ΠΩ-ΝΓ1 

Οριστικός πίνακας  Εργαστηριακών ΕΕΠ Μηχανολόγων ακαδ. έτους 2021/22 - ΩΝΨΠ4653ΠΩ-ΒΕΛ
Οριστικός πίνακας  Επιστημονικών ΕΕΠ Μηχανικών Ε.Ν. ακαδ. έτους 2021/22 - 935Ξ4653ΠΩ-ΖΣΙ
Οριστικός πίνακας  Εργαστηριακών ΕΕΠ Μηχανικών Ε.Ν. ακαδ. έτους 2021/22 - 98ΦΙ4653ΠΩ-45Α
Οριστικός πίνακας  Επιστημονικών ΕΕΠ Μηχανικών Ε.Ν.με ειδίκευση στον προσομοιωτή ακαδ. έτους 2021/22 - 9PO64653ΠΩ-ΑΦ9
Οριστικός πίνακας  Επιστημονικών ΕΕΠ Χημικών-Χημικών Μηχανικών ακαδ. έτους 2021/22 - 90ΚΑ4653ΠΩ-ΗΝ8
Οριστικός πίνακας  Εργαστηριακών ΕΕΠ Χημικών-Χημικών Μηχανικών ακαδ. έτους 2021/22 - ΡΟ0Ρ4653ΠΩ-ΥΡ8
Οριστικός πίνακας  Εργαστηριακών ΕΕΠ Πληροφορικής ακαδ. έτους 2021/22 - 6ΚΥΨ4653ΠΩ-ΧΥΤ
Οριστικός πίνακας   Επιστημονικών ΕΕΠ Ηλεκτρολόγων ακαδ. έτους 2021/22 - 66ΒΜ4653ΠΩ-ΙΙ1
Οριστικός πίνακας Εργαστηριακών ΕΕΠ Ηλεκτρολόγων ακαδ. έτους 2021/22 - ΡΓΨΤ4653ΠΩ-Λ5Ξ 

Οριστικός πίνακας  Επιστημονικών ΕΕΠ Νομικών ακαδ. έτους 2021/22 - ΨΟΓ14653ΠΩ-ΖΧ1
Αρχικός πίνακας  Επιστημονικών ΕΕΠ Μαθηματικών ακαδ. έτους 2021/22 - ΡΘΠΛ4653ΠΩ-Ρ2Π
Οριστικός πίνακας  Επιστημονικών ΕΕΠ Φυσικών ακαδ. έτους 2021/22 - ΨΚ6Τ4653ΠΩ-ΚΧ1
Οριστικός πίνακας  Εργαστηριακών ΕΕΠ Φυσικών ακαδ. έτους 2021/22 - 9ΣΩΑ4653ΠΩ-Φ39

Οριστικός πίνακας  Επιστημονικών ΕΕΠ Πλοιάρχων ακαδ. έτους 2021/22 - 9ΞΥ74653ΠΩ-ΡΛ7

Αρχικός πίνακας  Εργαστηριακών ΕΕΠ Πλοιάρχων ακαδ. έτους 2021/22 - 6Θ6Ε4653ΠΩ-6Ω2
Πίνακας προσλαμβανομένων Επιστημονικών Νομικών ακαδ. έτους 2021/22 - ΡΓΣ44653ΠΩ-Ι8Π

Πίνακας προσλαμβανομένων Επιστημονικών Μαθηματικών ακαδ. έτους 2021/22 - ΩΦΘΥ4653ΠΩ-ΖΞΖ

Πίνακας προσλαμβανομένων Επιστημονικών Φυσικών ακαδ. έτους 2021/22 - Ρ1Ξ84653ΠΩ-391
Πίνακας προσλαμβανομένων Εργαστηριακών Φυσικών ακαδ. έτους 2021/22 - 9ΤΒ34653ΠΩ-ΑΞΛ
Πίνακας προσλαμβανομένων Επιστημονικών Πλοιάρχων ακαδ. έτους 2021/22 - Ω5Δ74653ΠΩ-Ι46 
Πίνακας προσλαμβανομένων Εργαστηριακών Πλοιάρχων ακαδ. έτους 2021/22 - Ω8ΠΓ4653ΠΩ-ΝΩ0

Share: