Προκήρυξη για την λειτουργία Σχολής Δυτών στην Κάλυμνο