Προκήρυξη πρόσληψης έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού (ε.ε.π.) στην ΑΕΝ/Ύδρας

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Share: