Προκήρυξη πρόσληψης στην ΑΕΝ/Μακεδονίας Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, επιστημονικού συνεργάτη γενικών & τεχνικών μαθημάτων ειδικότητας φυσικού, ακαδημαϊκών ετών 2023-24 & 2024-25

Από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας δημοσιεύεται η προκήρυξη πρόσληψης Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και ωριαία αντιμισθία, επιστημονικού συνεργάτη γενικών & τεχνικών μαθημάτων ειδικότητας φυσικού, για τα ακαδημαϊκά έτη 2023-2024 και 2024-2025.

Share: