Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθαριότητας ΠΣΠ