Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

εθνοσημο.jpg

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

1- Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (01) αστυνομικού σκύλου Κ-9 ανίχνευσης παράνομων καπνικών προϊόντων.

2- Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #4.960,00€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

3- Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ/ ΔΙΔΙΝΑΛ Β΄ στα εξής τηλέφωνα: 2131371455 & 2131374575 προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια ενός (01) αστυνομικού σκύλου Κ-9 ανίχνευσης παράνομων καπνικών προϊόντων» μέχρι και την 19–06–2020 και ώρα 14:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γρ. 404 του Κεντρικού Κτιρίου ΥΝΑΝΠ, όπου και θα εξετασθούν δημόσια»

Share: