Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

εθνοσημο.jpg

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

  1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης εξήντα (60) υφιστάμενων δορυφορικών ραδιοφάρων ένδειξης θέσης κινδύνου (EPIRBs) πλωτών μέσων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #6.000,00€#, (απαλλασσομένου Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).
  3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία, Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Η.Δ.ΕΠ. στα εξής τηλέφωνα : 213 137 4502 και 2131371761 ή στο e-mail:didep.c@hcg.gr, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη : «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης εξήντα (60) υφιστάμενων δορυφορικών ραδιοφάρων ένδειξης θέσης κινδύνου (EPIRBs) πλωτών μέσων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.», μέχρι και την 07–04–2021 και ώρα 12:00΄, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες, στο Γρ. 251 του Κεντρικού Κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π., όπου και θα εξετασθούν δημόσια».

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ EPIRB

Share: