Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ηπείρου ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην διενέργεια διαγωνισμού με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση των πλακιδίων και του δαπέδου στους χώρους υγιεινής, λουτρών και WC του ισογείου των κοιτώνων σπουδαστών της ΑΕΝ/ΗΠΕΙΡΟΥ», σύμφωνα με το συνημμένο στο παρόν τεύχος τεχνικών απαιτήσεων

Share: