Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

εθνοσημο.jpg

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

1 - Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια ραφιέρας και ραφιών βαρέως τύπου (τύπου παλέτας) και την εκτέλεση εργασιών τοποθέτησης, προς κάλυψη αναγκών της Κεντρικής Αποθήκης Υλικών Απορρύπανσης Ελευσίνας.

2 - Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των #6.500,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και νόμιμων κρατήσεων), το οποίο επιμερίζεται :

(α) σε #5.457,60€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και νόμιμων κρατήσεων), που αφορά την προμήθεια ραφιέρας και ραφιών βαρέως τύπου (τύπου παλέτας), και

(β) σε #1.042,40€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και νόμιμων κρατήσεων), που αφορά την εκτέλεση εργασιών τοποθέτησης.

3 - Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία, Κ.Λ. Ελευσίνας/Τομέας Λιμενικής Αστυνομίας/ Γρ. Π.ΘΑ.Π. στο εξής τηλέφωνο : 210 5565597, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη : «Προσφορά για προμήθεια ραφιέρας και ραφιών βαρέως τύπου (τύπου παλέτας) και την εκτέλεση εργασιών τοποθέτησης, προς κάλυψη αναγκών της Κεντρικής Αποθήκης Υλικών Απορρύπανσης Ελευσίνας», μέχρι και την 23–12–2021 και ώρα 15:30΄, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες, στο Τμήμα Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος, του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας, οδός Κανελλοπούλου 10, Τ.Κ. : 192 00, Ελευσίνα, όπου και θα εξετασθούν δημόσια».

Τεύχος Τεχνικών Απαιτήσεων (.doc)

Τεύχος Τεχνικών Απαιτήσεων (.pdf)

Share: