Πρόσκληση Ενδιαφέροντος προμήθειας ραφιών βαρέως τύπου για τις ανάγκες ΚΛΕ/ΚΑΥΑ

Τεχνικές απαιτήσεις - προδιαγραφές & όροι εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ραφιέρας και ραφιών βαρέως τύπου (τύπου γρανελάδα) και εκτέλεσης εργασιών τοποθέτησης προς κάλυψη αναγκών ΚΑΥΑ/ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Share: