Πρόσκληση ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας σε κτιριακές εγκαταστάσεις του ΚΕΣΕΝ ΡΗ-ΡΕ

Δείτε παρακάτω την πρόσκληση και τις τεχνικές απαιτήσεις

Share: