Πρόσκληση για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού ΤΠΕ για τη ΔΕΚΝ για την υποστήριξη των ψηφιακών συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης της ναυτικής εκπαίδευσης»