«Πρόσκληση για υγειονομική εξέταση υποψηφίων για την πλήρωση έντεκα (11) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού ναυτικών ειδικοτήτων του ΥΝΑΝΠ»